Người Học

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay sẽ tạm ngừng định kỳ vào 12h00 trưa ngày cuối cùng hàng tháng và mở lại vào 1h00 sáng…