Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay
Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay sẽ tạm ngừng định kỳ vào 12h00 trưa ngày cuối cùng hàng tháng và mở lại vào 1h00 sáng ngày hôm sau.

 

Tải thông báo tại đây: tb_tamngung_bkpay__khtc

tb_tamngung_bkpay__khtc_