Quy định tạm thời về quản lý tài chính và công tác kế toán đối với các Khoa – Phòng thì nghiệm – Trung tâm không có có dấu tròn trực thuộc trường Đại học Bách khoa có các hoạt động tự tạo nguồn thu.

Thông báo số 27/ĐHBK-KHTC ngày 23/03/2015 về Quy định tạm thời về quản lý tài chính và công tác kế toán đối với các Khoa – Phòng thì nghiệm – Trung tâm không có có dấu tròn trực thuộc trường  Đại học Bách khoa có các hoạt động tự tạo nguồn thu.

 

Chi tiết thông báo, tải về tại đây: TB_27_quydinhQLTCdonvikhongcodautron

quy dinh so 27_dhbk_khtc