Archives for March 2015

Quy định tạm thời về quản lý tài chính và công tác kế toán đối với các Khoa – Phòng thì nghiệm – Trung tâm không có có dấu tròn trực thuộc trường Đại học Bách khoa có các hoạt động tự tạo nguồn thu.

Thông báo số 27/ĐHBK-KHTC ngày 23/03/2015 về Quy định tạm thời về quản lý tài chính và công tác kế toán đối với các Khoa – Phòng thì nghiệm – Trung tâm không có có dấu tròn trực thuộc trường  Đại học Bách khoa có các hoạt động tự tạo nguồn thu.   Chi tiết thông…

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay sẽ tạm ngừng định kỳ vào 12h00 trưa ngày cuối cùng hàng tháng và mở lại vào 1h00 sáng…