• Liên Kết

  • Hình Ảnh

    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm

Người Học

Thông báo lịch phát hóa đơn thu học phí HK1/18-19 (đợt 2)
Thông báo về việc nâng cấp phương thức xác thực hai lớp đối với giao dịch thanh toán học phí dành cho sinh viên
Thông báo quy trình thanh toán học phí

Thông báo quy trình thanh toán học phí

Chi tiết về quy trình thanh toán học phí: xem tại đây  [...]
Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống th[...]