• Liên Kết

  • Hình Ảnh

    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm

Tin Cán Bộ

Thông báo số 97/KHTC-ĐHBK ngày 08/12/2015 về việc xem thông tin và hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Thông báo số 97/KHTC-ĐHBK ngày 08/12/2015 về việc xem thông tin và hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Thông báo số 97/KHTC-ĐHBK ngày 08/12-2015 về việc xem thông tin và hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.   Tải về file word tại đây: TB_97_KH[...]
Thông báo về việc thực hiện dự toán 2015

Thông báo về việc thực hiện dự toán 2015

Tải về file word tại đây: TB thuc hien du toan 2015   [...]
Thông báo số 90/ĐHBK-KHTC về việc đăng nhập Cổng điện tử Bách Khoa để tra cứu thông tin thu nhập cá nhân
Thông báo số 84/ĐHBK-KHTC về Thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công

Thông báo số 84/ĐHBK-KHTC về Thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công

Thông báo số 84/ĐHBK-KHTC về Thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công. Tải về tại đây: THONG BAO VE THE TIN DUNG CHI TIEU CONG[...]
No thumbnail available

Thông báo số 89/ĐHBK-KHTC, Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cán bộ viên chức từ thù lao giảng dạy.

Thông báo số 89/ĐHBK-KHTC, Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cán bộ viên chức từ thù lao giảng dạy. Nội dung chi tiết: tải về tại đây (Th[...]

Tin Người Học

Lịch trả biên lai thu học phí HK151 (Lần 2)

Lịch trả biên lai thu học phí HK151 (Lần 2)

Sinh viên lưu ý thời hạn trả BLTHP.   [...]
Thông báo quy trình thanh toán học phí

Thông báo quy trình thanh toán học phí

Chi tiết về quy trình thanh toán học phí: xem tại đây  [...]
Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống thanh toán điện tử[...]