Website bảo trì

Phòng Kế hoạch-Tài chính (P.KHTC) sẽ nâng cấp bảo trì hệ thống server nên tạm thời website www.khtc.hcmut.edu.vn tạm ngưng truy cập.

Quý Thầy,Cô vui lòng truy cập vào website của P.KHTC  dự kiến vào tháng 12/2015 .

Chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Thầy Cô.

Trân trọng kính chào