Tin Mới

Hướng dẫn thực hiện các đề tài dự án AUNSEEDNet

Hướng dẫn thực hiện các đề tài dự án AUNSEEDNet [...]

Hướng dẫn xuất tài khoản ngân hàng của CBVC trên BKPay

Hướng dẫn xuất tài khoản ngân hàng của CBVC trên B[...]

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chuyển khoản( cập nhật ngày 14/11/2016)

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chuyển khoản. * Cập [...]
  • Liên Kết

  • Hình Ảnh

    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm
    Phòng kế hoạch tài chính - đại học bách khoa hcm

Cán Bộ Viên Chức

Hướng dẫn thực hiện các đề tài dự án AUNSEEDNet

Hướng dẫn thực hiện các đề tài dự án AUNSEEDNet

Hướng dẫn thực hiện các đề tài dự án AUNSEEDNet Chi tiết quý Thầy/Cô xem tại đây: HuongdanthuchiendetaiduanANUSEEDnet[...]
No thumbnail available

Hướng dẫn xuất tài khoản ngân hàng của CBVC trên BKPay

Hướng dẫn xuất tài khoản ngân hàng của CBVC trên Bkpay (Dành cho Trưởng khoa/Phòng/ban/Trung tâm) Chi tiết hướng dẫn, quý Thầy/Cô vui lòng tải [...]
No thumbnail available

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chuyển khoản( cập nhật ngày 14/11/2016)

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chuyển khoản. * Cập nhật ngày 14/11/2016: - Hồ sơ thanh toán tiền vé máy bay từ 20.000.000đ: bổ sung hợp đồng cung cấp [...]
Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016

Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2016

Các biểu mẫu kèm theo: - Mẫu số 20-ĐK-TCT - Bảng kê 16-TH-Đăng ký cấp mã số thuế. - Mẫu M1[...]
Thông báo số 42/ĐHBK-KHTC Về việc thay đổi ngày chuyển vào tài khoản cá nhân khoản “phụ cấp thâm niên giáo dục” đối với viên chức hành chính phục vụ

Người Học

Thông báo về việc nâng cấp phương thức xác thực hai lớp đối với giao dịch thanh toán học phí dành cho sinh viên
Thông báo quy trình thanh toán học phí

Thông báo quy trình thanh toán học phí

Chi tiết về quy trình thanh toán học phí: xem tại đây  [...]
Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ BKPay

Thông báo số 74/ĐHBK-KHTC ngày 29/09/2014 Về việc tạm ngừng định kỳ hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến BKPay Kể từ tháng 10 năm 2014, hệ thống th[...]